Dobro došli u Piatakiu na vodi

Prvi Grčki restoran na lepom plavom Dunavu

Dobro došli
u Piatakiu
na vodi

Prvi Grčki restoran na lepom plavom Dunavu